thông báo pháp lý

Ủy ban Châu Âu cung cấp một nền tảng giải quyết tranh chấp trực tuyến (ODR) có thể được truy cập tại http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Chúng tôi không có ý định tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp trước một cơ quan giải quyết tranh chấp.